Proszę podać nazwę
(adres e-mail) i hasło:

UWAGA !!!
W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości prosimy o nie otwieranie załączników! Przypominamy o zachowaniu ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili pochodzących od nieznanych nadawców. W przypadku otrzymania takiej wiadomości prosimy o przesłanie jej na adres incydent@strazgraniczna.pl